Διακοσμητικά Αντικείμενα

F&S DC001001

Συρμάτινο γλυπτό.

F&S DC001002

Συρμάτινο γλυπτό.

F&S DC001003

Συρμάτινο γλυπτό.

F&S DC001004

Συρμάτινο γλυπτό.

F&S DC001005

Πεταλούδα από σύρμα και γυψόγαζα.